Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Лаборатория "Безпилотни роботизирани системи" - БРС

Ръководител:
Доц. д-р Анастас Маджаров

 
a.madzharov@ir.bas.bg

Лаборатория "Национална лаборатория по роботика и изкуствен интелект" - НЛРИИ

Ръководител:
Гл. ас. д-р Георги Ангелов

Тел.: +359 885 085 085
george@robotics.bg, g.angelov@ieee.org